Vždyť je to placebo!

Homeopatická léčba je často nazývána jako pouhý „placebo efekt“. Tím, že při výrobě léku dochází k jeho materiálnímu ředění, od určité potence (ředění) již lék neobsahuje původní substanci, ze které byl vyroben. Obsahuje pouze její energii – informaci. To bývá nejčastějším důvodem, proč je homeopatie označována za nevědeckou nebo dokonce šarlatánskou metodu. Jak jsme už v úvodu řekli: onemocnění člověka (či jakékoli jiné živé bytosti) je důsledkem disharmonie vitální síly – jak tedy na něco nehmotného můžeme působit materiálně, např. chemickým lékem?

Ano, jsou situace, kdy je klasická léčba naprosto opodstatněná – akutní chirurgický zásah žádná homeopatika nenahradí. Rovněž rozvinutý a stav silné bakteriální infekce je radno léčit klasicky. Homeopatie však umí být vynikajícím partnerem klasické léčby, právě proto, že působí energeticky.