Homeopatické případy a texty s převážně zdravotní tématikou.

Homeopatické případy

Kliknutím na Homeopatické případy se dostanete do knihovny popisů případů.

Jsou to příběhy klientů, kteří přicházejí do poradny s nejrůznějšími potížemi. Případy obsahují informace o potížích (příběh pacienta), o navrhovaném léku, reakci na lék a následujících událostech.

Popisy specifických případů, kde jsou použity doslovné citace jsou zveřejněny se souhlasem klientů/ jejich rodičů.

U některých starších případů, kde se zpětně nepodařilo získat klientův souhlas, jsou informace uváděny jen v nejnutnější možné šíři, aby byla zachována diskrétnost, ale i celistvost případu, která ukazuje cestu k navrhovanému léku.

 

Texty

jsou zamyšlení či glosy na nejrůznější témata ze všech oblastí lidského života. Kliknutím na Texty se dostanete do knihovny textů.