Kdo jsem?

(no, někdy vlastně sama nevím, ale jinak také:)

jsem studentkou závěrečného ročníku Studia klasické homeopatie pro profesionální praxi ve vzdělávacím centru Uroboros v Brně. Součástí studia je nejen výuka homeopatické filosofie, principů fungování homeopatické léčby, studium desítek „velkých konstitučních léků“, studium celé řady léků s konkrétním účinkem na specifické části těla, ale i intenzivní výuka somatologie a fyziologie, zakončená zkouškou, rozsáhlá praxe s pacienty v rámci supervizí, konzultace s kolegy, letní školy s rozšiřujícími a prohlubujícími tématy a spousta života, zábavy, efektivně stráveného času a milé společnosti kolem. (vše najdete na www.uroboros.cz)

Jsou to čtyři roky naplněné něčím, co mě učí dívat se na život trochu jinak a pomoct sobě i druhým jemným a účinným způsobem, respektujícím jedinečnost každého z nás.

Homeopatickou léčbu „mimo vlastního člověka“ provádím již několik let. Nejsem ale žádný mistr, to přiznávám, a nikdy nebudu. Homeopatie je na světe více než 200 let a neustále přichází s novými léky a postupy, které jeden člověk v rámci svého životního prostoru prostě neobsáhne.

Mám svůj vlastní způsob práce, používám doplňkové terapie – květové esence, tkáňové soli, psychologickou (ne)Terapii a SoulDance - léčbu pohybem.

Svým pacientů vždy otevřeně nabízím pomoc takovou, kterou v danou chvíli vidím jako nejúčinnější, nejharmoničtější, mnohdy nejúnosnější a v takové podobě, která co nejméně zasahuje do cest pacientova vlastního života.

Mým cílem je pomoci pacientovi dostat se do stavu, kdy samoléčebné mechanismy v rámci reálných možností čelí minimu překážek a mohou volně působit a uzdravovat.

Je třeba zmínit, že pacient vždy zůstává plně zodpovědný za svůj životní styl, návyky, které mohly k jeho problémům vést a jejich případné změny a určuje rychlost putování na „cestě“ homeopatickou léčbou.

Homeopatie se stala jedním ze smyslů a lásek mého života. A proto, že už ve školce nás učili, že se máme dělit, a taky proto, že skoro 20 let jsem se věnuji výuce, mám velkou radost z toho, že svoje teoretické a praktické znalosti z homeopatie a dalších léčebných postupů mohu aspoň po troškách předávat dál.

 

Těším se na setkání s vámi na některé z pořádaných akcí.

 

 

 

Ještě něco o JaněV.

Už od dětství Jana v sobě rozpoznala touhu po objevování nového často doprovázenou nevolí či neschopností zbavit se starého.

Její nespokojenost z vlastního hraní na klavír, který však měla a má tolik ráda, ji přivedla k jedné z jejích životních vášní: cizím jazykům.

První a velmi raná lekce angličtiny skrze obal krabičky od dřevěných kostek zněla: Panda Picture Cubes. Tehdy to znamenalo, že tento jeden velký svět v sobě skrývá spoustu malých světů, které se tehdy lišily nápisy na obalu.

S angličtinou už zůstaly napořád (have lived happily ever after) a Jana jejich vztah zušlechtila nezapomenutelným studiem na katedře anglického jazyka Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

V posledních letech své téměř dvacetileté kariéry, nabité možnostmi oslovit „učedníky“ všech možných věkových skupin s různými vzdělávacími, zájmovými či profesionálními ambicemi, začala Jana nevyhnutelně cítit a vidět, že úsilí vložené do „učení někoho něčemu“ je často oboustranně vyčerpávající a neefektivní a mnohdy zbytečné. Mnohokrát se přesvědčila, že jak „vyučování“ (teaching), tak učení se (learning) probíhají téměř samovolně, bez stresu a s radostí, když panuje uvolněná a motivující atmosféra, kde je „učitel“ pouze jakýmsi „ukazovatelem“ jevů, průvodcem a podporovatelem.

Do síta svého života postupně přidávala více ingrediencí: lukostřelbu, obchod, cestování, manželství a děti.

Janiny vlastní prožitky životních osudů jejich nejbližších postupně začaly připravovat cestu pro její další životní vášeň: léčení, nebo spíše „působení na lidi tak, aby si mohli uvědomit svoji vlastní roli nezřídka samo-onemocnitele a velmi často samo-léčitele“.

Cestičky rozmanitých léčebných směrů ji dovedly k homeopatii, u které setrvává dodneška – jako studentka i jako „praktička“ – ach, češtino, někdy teda… ; zkrátka: „practitioner“. Ve své praxi Jana často a velmi ráda využívá jemně harmonizujícího a hlubokého působení květových esencí a předepisuje též tkáňové soli, které zcela pragmaticky zajišťují potřebnou biochemickou rovnováhu na tělesné úrovni.

Díky homeopatii se v roce 2011 setkala s člověkem, který ji po mnoha letech hledání a jen částečného a dočasného nacházení ukazoval, jak se dívat, abychom bez zbytečných frustrací vždy našli to, co je "naše". "Naše" v rovině společnosti a profese, "naše" v rovině vztahů s láskami, partnery, dětmi, rodinou a lidmi vůbec, a to „nejnašejší“ - naše sám k sobě.

První otevřený ročník „The Truth of the Moment“ Training, jehož základní „tělo“ Jana absolvovala u Iana Watsona v letech 2011 a 2012, přinášel zemětřesení do jejího osobního, rodinného, společenského a profesionálního života. Co pro ni mělo a umělo přežít, přežilo; co neumělo, přežilo v jiné podobě pro jiného. Cílem nekončícího a stále se prohlubujícího studia bylo a je pochopení, jak každou vteřinu vytváříme prožitek vlastního života, jak odhalit a uvědomit si „celoživotní brýle“, které máme od narození až do smrti na nose a co se děje, bez „brýlí“. Jako vedlejší účinek se odhalily schopnosti dívat se a naslouchat, častěji být, místo dělat, a objevit a užívat nekonečného zdroje klidu, pochopení a lásky.

Toto umění inspirované „3 principy vyslovenými Sydney Banksem“ chce Jana předávat komukoli, kdo si přeje sám objevit a zažít možnosti, jak staré uvidět nově, jak rozpoznat a opustit včerejší břemena, která nám brání ve volném pohybu dnes, jak se přiblížit sám sobě a žít klidný, láskyplný a spokojený život. A to vše jednoduše a elegantně, bez učení, bez technik a rituálů a vlastní rychlostí „ve vlastním vozidle“. A to tak, abychom mohli na závěr říci: „Nic se nezměnilo a vše je jinak.“ (Michael Neill).

 

Milestones:

Ian Watson

The Truth of the Moment Trainin, Regent s College, London, the UK

https://www.ianwatsonseminars.com/index.html

 

Vzdělávací centrum Uroboros – vaše cesta k homeopatii a astrologii, Brno

Iva Valentová

https://www.uroboros.cz/

 

Homeopatická fakulta s klinikou, Brno

Aleš Sušický

https://www.homeopaticka-fakulta.cz/fakulta/index.htm

 

Lukostřelecký klub Sokol Kostelec na Hané LK 1997

https://lkkostelec.wz.cz/

https://czecharchery.cz/

 

Katedra anglického jazyka PdF UP OL

https://kaj.upol.cz/en_index.htm