Jak probíhá homeopatická konzultace?

Vstupní konzultace bývá cca 1,5 – 2 hodiny dlouhá. Jejím cílem je poznat klienta v co největší šířce i hloubce – dozvědět se co nejvíce o jeho potížích, životním stylu i o věcech, které se mohou na první pohled zdát mimo souvislost.

Často se věnujeme též otázkám o fungování homeopatie, se kterými klienti přicházejí. Výsledkem první konzultace je předepsání léku a instrukce o podávání. Klient je pozván na následnou kontrolu zhruba za 1-2 měsíce, abychom mohli vyhodnotit působení léku. Kontrolní vyšetření trvá zpravidla 1 hodinu.

Podle charakteru, délky a rozsahu onemocnění, se kterým klient přichází, je i délka léčby zcela individuální.